dinsdag 7 juni 2016

Blog stopt

Beste lezers, ik hou dit blog al een tijdje niet meer bij omdat mijn werk met daklozen en andere mensen aan de rand van de samenleving veel van mijn tijd vraagt. Hierdoor kom ik weinig aan schrijven toe. Ik raad het volgende blog van harte aan voor een bemoedigende dagelijkse overdenking:

https://www.joyce-meyer.nl/voor-elke-dag/dagelijkse-overdenking/date/2016-06-7/

zondag 8 mei 2016

Vergeven vanuit genezen

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Matteüs 6:14

Vergeven begint met accepteren dat we allemaal zwakke kwetsbare mensen zijn die fouten maken. Geen van ons is zonder zonde dus laten we anderen vergeven net zoals God ons steeds heeft vergeven.

God wil dat wij genadig zijn. Wij hebben onze vergeving niet verdient dus laten wij anderen ook de vergeving geven die ze misschien niet verdienen maar die ze wel nodig hebben.

Dit kunnen we niet vanuit onze eigen gewonde, gebroken, miskende en soms boze hart doen. Wij hebben innerlijke genezing nodig. Echter wie hun hart hebben geopend voor de goedgunstigheid van God, die een nieuw hart ontvangen hebben vol van de liefde van Christus, die vinden de kracht om nederig en zachtmoedig anderen te vergeven. In nederigheid beseffen zij hoe veel hun is vergeven en zij zijn daarom zachtmoedig en vergevend ten opzichte van de zonde van anderen. Zij wijzen de zonde af maar vergeven de zondaar. Maar wie dat niet kan heeft zelf nog niet de vergeving van God ontvangen en is daarom nog niet innerlijk genezen door de aanwezigheid van de trooster, heelmeester en geneesheer, de inwonende Heilige Geest.

Dat betekend niet dat wij die de Geest wel hebben ontvangen hier noot meer mee worstelen. Onze oude zondige natuur steekt soms nog de kop op: Ons vlees is nog aanwezig en bevorderd zelfmedelijden, verbittering, boosheid en haat ten op zichte van wie tegen ons hebben gezondigd. Soms dwalen wij daardoor van Christus af en komen wijzelf weer onder veroordeling.

We moeten er daarom bewust naar streven om met Gods hulp zelf in genade te wandelen, goedgunstig te leren zijn t.o.v. alle mensen:

Maar groei in de genade (in goedgunstigheid) en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 3:18

Dit alles draagt bij aan een positieve levenshouding en dat is goed voor onszelf en onze omgeving

donderdag 7 april 2016

De gemeente en het kennen van Christus

Efeze 3: 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.Doel van de gemeenteHet doel van de gemeente is volwassenheid in de liefde van Christus zoals beschreven in Efeze hoofdstuk 4. Deze tekst is een vooruitblik op dat doel.

We zijn niet geroepen om als eenlingen Christus na te volgen. Het is juist in ons samen komen, samen zoeken, samen Christus navolgen dat wij een beter begrip krijgen van Zijn liefde.

Dit nodigt ook uit tot nederigheid. Als wij alleen samen met alle ware gelovigen de liefde van Christus kunnen  begrijpen hoe zit het dan met zijn andere atributen?

Waarlijk beperkt is ons kennen aan deze zijde van de eeuwigheid (1 Cor. 13:9, 12). Laten we daarom niet te snel denken dat wij alles begrijpen maar in nederigheid samen denken, overleggen en bidden met Gods kinderen wereldwijd en zo met elkaar de dingen van God beter begrijpen.

dinsdag 23 februari 2016

Zorg goed voor jouw innerlijk kind

Hoe is het met jouw innerlijk kind?

Ieder mens heeft een innerlijk kind. Ons innerlijk kind is dat deel van ons dat creatief, speels, onschuldig en vol vertrouwen is. Het is dat deel van ons dat van nature positief en onbevangen in het leven staat. Als we een gelukkige jeugd hebben gehad dan kunnen we zowel een verantwoordelijke en zorgzame volwassene zijn en tegelijkertijd zijn als een onbevangen kind. Hierdoor voelen we ons als volwassenen zeker en veilig genoeg om onze creativiteit, onze speelse en onze tedere en kwetsbare kant te tonen.

Het vergeten kind

Helaas geldt dit niet voor ons allemaal. Velen van ons hebben door moeilijke omstandigheden tijdens onze kindertijd en jeugd een ongelukkig innerlijk kind van binnen wat we eigenlijk proberen te vergeten, te verstoppen of te onder drukken omdat we die tijd het liefst willen vergeten. Maar wie we waren als kind blijft altijd deel van ons. Als we het kind in ons niet bewust en liefdevol omarmen en verstoppen of onderdrukken blijft het toch nog steeds deel van ons. De pijn van ons innerlijk kind zal dan vanuit ons onderbewuste ons leven blijven beinvloeden en vaak op de verkeerde momenten zich uiten. Als we ons innerlijk kind niet omarmen en de zorg en aandacht geven die het nodig heeft om te genezen blijft het in feite onze aandacht vragen tot we dit wel doen. Dit kan zo onze gevoelens beïnvloeden dat we ons onvervuld, depressief, angstig,onzeker of boos voelen. Ook kunnen we ons nooit heel of authentiek voelen omdat we in feite een deel van onszelf onderdrukken. Hierdoor zijn we extra kwetsbaar en kunnen we soms buiten proportie reageren op emotionele prikkels. Toch is dit geen situatie waar we ons hele leven mee hoeven rond te lopen. Het is nooit te laat om ons innerlijk kind als het ware een gelukkige kindertijd te geven.

De  waarheid brengt vrijheid

De eerste stap naar innerlijke genezing en vrijheid is om de waarheid onder ogen te zien. De waarheid over wat jouw innerlijk kind eigenlijk voelt en waarom. Wat heb jij als kind mee gemaakt waardoor jouw onschuldige, speelse en creatieve kant misschien nooit volledig tot ontwikkeling is gekomen? Hoe hebben jouw ouders of verzorgers je als kind behandeld? Kreeg je veel positieve aandacht of hing je er maar een beetje bij? Ben je je daardoor minderwaardig gaan voelen? Kreeg je misschien juist vooral negatieve aandacht waardoor je slecht over jezelf ging denken? ben je onbewust of bewust misschien hier naar gaan handelen?

Heb je misschien ingrijpende dingen meegemaakt of traumatische ervaringen gehad die je tot op de dag moeilijk onder ogen kan zien? Hoe waren jouw ouders of verzorgers? Waren ze zelf in staat om voorzien in jouw emotionele, psychologische en lichamelijke behoeften? Respecteerden zij jouw grenzen, jouw unieke individualiteit en jouw privacy? Stimuleerden jouw ouders jouw onafhankelijkheid of gaven ze je juist het idee dat ze geen vertrouwen in je hadden door je heel kort te houden?

Hoe zit het op moreel en sociaal vlak? Waren je ouders een goed moreel voorbeeld en gaven ze je een goed moreel kompas en de juiste sociale vaardigheden om goed te kunnen navigeren in de omgang met je medemens of moest je zelf alles door schade en schande ontdekken? 

Hoe gaat het nu met jouw innerlijk kind?

Hoe gaat het nu met je? Worden jouw gevoelens, gedachten over jezelf en anderen, en je vermogen om te vertrouwen in jezelf en in anderen nog bepaald door wat je als kind hebt gemist? Ben je nog verdrietig of boos over het falen van je ouders of verzorgers? Ben je zelf een goede ouder voor jezelf of verwaarloos je jezelf. Ben je zoveel op anderen gericht dat je aan jouw behoeften voorbij gaat? Ben je zachtmoedig in hoe je met jezelf omgaat of ben je juist te hard voor je zelf?

Probeer je misschien onbewust of bewust je innerlijk kind te troosten of helpen op een ongezonde wijze door middel van drank, drugs of andere verslavingen zoals games, gokken, sex, porno, eten of extreme sporten of ervaringen (adrenaline verslaving). Of stel je je juist heel afhankelijk op van mensen in een leiderschaps positie of die autoriteit uitstralen in de hoop dat zij voor jouw innerlijk kind zullen zorgen? Geef je zo steeds de regie uit handen en raak je teleurgesteld omdat ze niet voor jou zorgen als je onbewust hoopte? Is jouw lot en geluk afhankelijk van anderen?

Misschien doe je het tegenovergestelde en ben je heel onafhankelijk en ben je juist druk bezig om te zorgen voor de innerlijke kinderen van anderen. Je neemt je de regie over van anderen in de onbewuste maar ijdele hoop dat iemand het ook een keer voor jou gaat doen? Blijf je hierdoor zelf onvervuld?

Misschien leef je met een stuk verborgen angst voor afwijzing of afstraffing en ben je daardoor nog steeds het braafste jongetje in de klas? Je werkt hard, houd je aan alle regels en doet wat van je gevraagd word. Maar eigenlijk ben je niet helemaal jezelf, je durft geen nee te zeggen ook al sta je onder grote (werk)druk. Je handeld vanuit een bang innerlijk kind. Het kind heeft troost en veiligheid nodig en op deze wijze krijgt hij/zij het niet.

Neem de regie in handen

Als je niet zelf heel bewust de regie voor jouw leven en de zorg voor jouw innerlijk kind oppakt kan je niet jouw potentieel bereiken. Vind je het moeilijk om hier over na te denken ook al voel je dat het eigenlijk waar is? Geef het niet op! Er is echt hoop voor de genezing en herstel van jouw innerlijk kind maar verwacht het niet van mensen.

Niemand kan dit voor jou doen ook jouw partner niet. Niemand kan de ouder zijn die jouw innerlijk kind nodig heeft want het heeft jou nodig! Jouw innerlijk kind heeft jouw posotieve aandacht, bevestiging, liefde en zorg nodig! God wil je hierbij helpen. Hij wil jou vullen met zijn liefde zodat je goef kan zorgen voor je eigen innerlijke kind. Op die wijze kan dit deel van jou herstellen, groeien en tot recht komen. Zo kan je je innerlijk kind de rest van je leven een blijde kindertijd geven.

Voor een blijde kindertijd voor dat innerlijke kind in je hart is het nodig dat je hart een veilige omgeving wordt waar het wordt bemoedigd, bevestigd, gewaardeerd, gerustgesteld, getroost en wanneer nodig met heel veel liefde, geduld en begrip wordt gecorrigeerd.

Niemand kan dit voor je doen. Neem je dus voor om deze omgeving voor jezelf van binnen te creëren. Je moet jouw eigen beste vriend/vriendin en je eigen liefdevolle toegewijde ouder worden die altijd beschikbaar is. Ga goed met jezelf om. Goed omgaan met jezelf betekend ook dat je naar jezelf leert te kijken zo als God naar je kijkt. Laat bewust alles los wat mensen ooit tegen jou of over jou hebben gezegd wat je ondermijnt of ontmoedigd.

Kies er voor om je ouders, verzorgers en ieder ander die niet goed met je om is gegaan in je kindertijd en jeugd te vergeven. Ook zij waren hoogstwaarschijnlijk zelf innerlijk verwond en daardoor niet in staat om goed met je om te gaan. Vergeven is niet hetzelfde als goedkeuren wat er is gebeurd. Vergeven betekend dat jij niet langer vanuit de pijn van het verleden wil leven maar het los gaat laten en aan God overgeeft.

Neem je ook voor om elke dag vol begrip en geduld en vergeving jezelf te zien en behandelen. Tenslotte is God ook geduldig, genadig en vergevend in hoe Hij met je om gaat. Bevestig ook dagelijks je waarde net zoals God je naar waarde schat. In Gods ogen ben je belangrijk en Hij verlangt naar een positieve relatie met jou. God had je zo lief dat Hij zijn zoon opofferde om je te redden en te verzoenen met hem. Vertel jezelf daarom voortdurend deze positieve waarheden: Ik ben geliefd, ik ben veilig bij God en bij mijzelf en ik ben van grote waarde gewoon om wie ik ben als mens.

Maar ik maak nog zoveel fouten?

Ja maar, zeg je misschien, ik heb zoveel domme dingen gedaan en maak ook nu nog zoveel fouten. Ik schiet in zoveel dingen tekort? wees niet te hard voor jezelf,tenslotte maakt ieder mens fouten. De Bijbel zegt dat niemand zonder zonde geboren is en dat we daarom allemaal steeds de fout in gaan. We hebben allemaal innerlijke verandering, genezing, herstel en liefdevolle bijsturing nodig. Maar net zoals God eindeloos geduld met je heeft mag ook jij jezelf ook de tijd geven om te groeien. Praat fouten niet goed maar wees wel heel begripvol, geduldig, genadig en vergevend naar jezelf toe.

De Bijbel zegt dat voor wie bij Christus horen er geen veroordeling is. De Bijbel zegt dat God ons overtuigd van zonde en de noodzaak tot verandering maar dat gevoelens van veroordeling en afwijzing van de aanklager komen,de macht van het kwaad. Neem je daarom voor om niet met het kwaad mee te werken door jezelf te veroordelen. Wees lief voor jezelf en aanvaard jezelf zoals God je volledig heeft aanvaard inclusief je zwakheden. Wijs jezelf niet af, ook al hebben mensen dat soms wel gedaan. Niet wat mensen zeggen maar wat God over jou zegt is werkelijk de waarheid: Je bent waardevol en belangrijk gewoon om wie je bent als mens!

Vertel jezelf daarom elke dag dat je het waard bent om met liefde, zorg en respect behandeld te worden al zou de hele wereld zonder God daar anders over denken! Ten slotte neem jezelf elke dag voor om niet alleen positief over jezelf te denken en te praten maar om je innerlijke kind op een positieve manier behandelen. Werk samen met God door je pijn heen Wees moedig en zie de pijn uit het verleden onder ogen en ga jezelf op een goede manier troosten en gerust stellen.

Blijf lief en begripvol voor jezelf ook wanneer je vanuit innerlijke pijn soms nog overgevoelig reageert. Accepteer je gevoelens zoals ze zijn,ook als ze soms onprettig zijn, onderdruk ze niet langer maar erken ze en breng ze naar God: Troost jezelf met de gedachte dat God je begrijpt en Hij nabij is wanneer je verdriet hebt of teleurgesteld bent. Kalmeer jezelf wanneer je boos bent met de gedachte dat je het recht hebt om jezelf in bescherming te nemen als mensen over je grenzen gaan maar dat je ook moet voorkomen dat je vanuit pijn anderen pijn doet.

De Bijbel zegt nergens dat we niet boos mogen zijn maar zegt wel dat we de boosheid niet vast moeten houden. De Bijbel zegt ook dat we moeten oppassen dat we vanuit onze boosheid geen zonde begaan en anderen pijn doen. Verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en geduld zijn karakter eigenschappen die God in ons wil en kan bewerken als wij ons hier naar uit strekken.

Tenslotte in alle dingen werp je zorgen op Hem die je innig lief heeft en leer zijn zachtmoedige nederige en liefdevolle karakter te begrijpen. Hij wil je innerlijk rust geven zodat jouw innerlijk kind tot herstel komt. Dan kan je met volle teugen genieten van het leven en kan jouw creatieve, speelse, onbevangen, levenslustige en positieve kant goed tot uiting komen.

Bronnen:

Https://www.psychologytoday.com/blog/evil-deeds/200806/essential-secrets-psychotherapy-the-inner-child

http://www.mindful.org/healing-the-child-within/

http://lonerwolf.com/re-parent-your-inner-child/

http://psychcentral.com/blog/archives/2012/09/23/6-steps-to-help-heal-your-inner-child/

Herman, J.L. Trauma and Recovery (London:Pandora): 103-107.

maandag 15 februari 2016

Omgaan met woede

Jakobus 1:20

"Menselijke woede brengt niet het goede voort wat God van ons verwacht"

De meeste mensen die  problemen hebben om hun boosheid te beheersen vermijden therapie. Zij vinden over het algemeen dat hun probleem niet zo erg is. Ze leven vaak in een stuk ontkenning dat hun uitbarstingen van woede innerlijke verwondingen veroorzaken bij hun kinderen, partners, vrienden en andere dierbaren.
De daders kunnen hierdoor geïsoleerd raken omdat omstanders zich gaan beschermen tegen de woede waar ze regelmatig aan worden blootgesteld door emotioneel en/of fysiek afstand van hen te nemen. Ook dan kunnen de daders vaak niet onder ogen zien dat dit door hun onverwerkte boosheid wordt veroorzaken. Meestal wordt dan de fout bij de ander neergelegd en zo komt er geen daadwerkelijke verandering in de situatie.
Soms wordt de boosheid uitgestort over een zondebok.  Een zondebok kan altijd wel gevonden worden want elk mens maakt fouten. Mensen in de omgeving van iemand met woede aanvallen voelen dit vaak haarfijn aan en lopen op hun tenen om niet het doelwit te worden. Een klein foutje,  teleurstelling of irritatie is genoeg om een stortvloed van woede los te maken. Deze is doorgaans niet in verhouding tot de (veronderstelde) fout van het slachtoffer.
Het probleem van woede en ook gedachten van wraak (soms zelfs moordzuchtige wraak) zijn heel normaal bij slachtoffers van verwaarlozing of misbruik.  Echter als deze problemen niet worden besproken en opgelost in therapie  zullen onschuldigen worden gestraft voor wat de daders hebben gedaan.  Dit brengt dan nog meer schaamte en zelfverwijt.

De slachtoffers kunnen op hun beurt ook weer hun boosheid onderdrukken en later op anderen afreageren. Op deze wijze gaat misbruik door van generatie op generatie totdat iemand de moed heeft om zijn of haar woede probleem onder ogen te zien en de hulp vind om door het onderliggende verdriet heen te werken. Uiteindelijk zijn daders meestal ook slachtoffers en zijn slachtoffers potentiele daders, beiden hebben hulp nodig. Zoals men in het Engels zegt “hurting people hurt people’.

Als je problemen hebt met woede of te maken hebt met iemand in je nabije omgeving die hiermee worstelt dat raden we je aan om zo snel mogelijk deskundige hulp gaat zoeken. Het is echt mogelijk om hier met de juiste hulp vrij van te komen. Dus geef de hoop niet op.

zondag 7 februari 2016

Leven vanuit genade en in genade

Genade is een bovennatuurlijk licht, een gave die van God afkomt.
Genade is het merkteken van de uitverkorenen, en een onderpand van hun eeuwige verlossing; zij verheft de mens van het aardse tot de liefde voor het hemelse. Genade maakt zo van een vleselijk mens een geestelijk mens.

Thomas a Kempis, de navolging van Christus

Het woord genade is allang geen algemeen gangbaar Nederlands woord meer en het is daarom belangrijk dat we kijken naar wat het nu eigenlijk betekend.

Het achterliggende Griekse woord dat in de grondtekst van het Nieuwe Testament staat is het woord 'charis'. Dit Griekse woord betekende onder meer ‘gunst, geschenk, gave’, het is een ‘een blijk van goedgunstigheid’ en genadevol zijn is ‘een gunstige gezindheid’ hebben t.o.v de ander.

Laten we naar een paar bijbelteksten kijken waar we de betekenis uit de grondtekst overnemen en in plaats van genade goedgunstigheid lezen:

Romeinen 5:15

Maar de Gods geschenk van goedgunstigheid ten opzichte van ons gaat de overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de goede gunst die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.

Wij zijn mensen die schuldig zijn, wij hebben geen van allen trouw volgens de wet van God geleeft. Wij zijn alle overtreders, we zijn allen schuldig. Maar Gods goedgunstigheid is veel groter. Liefde bedekt tal van zonden en God heeft door Jezus zijn liefde getoond.

Efeziërs 2:4-5

Maar omdat God zulke warme gevoelens ten opzicht van ons heeft, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn goedgunstigheid gered.

Omdat God ons goedgunstig gezind is heeft hij ons onze zonden niet toegerekend, maar heeft hij er voor gezorgd dat we geholpen werden, dat we werden gered van de schuld, eeuwige straf en macht van de zonde over ons leven.

2 Timoteüs 1:9

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe in zijn goedgunstigheid voor ons besloten had. Deze goede gunst was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.

M.a.w. God wilde ons mensen altijd al zo zegenen met een heilige taak, de taak om in navolging van Hem te leven, van Hem te leren en op Hem te gaan lijken

Titus 2:11-12
Gods goedgunstigheid ten opzichte van ons is zichtbaar in dat hij redding aanbiedt aan alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

God biedt redding aan, aan alle mensen. En voor wie gered is leert zijn goedgunstigheid ons te leven op een gezonde, heilzame wijze die goed voor ons en voor elkaar is, en alles wat dit in de weg staat af te wijzen

Maar genade is niet alleen van God naar ons toe, Hij wil graag dat wij in navolging van Hem leven en net zo vol genade, net zo positief, goedgunstig zijn ten opzichte van alle mensen.

Denk dan ook aan Matteüs 6:14

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Laten we elkaar genadig zijn, vergevende en liefhebbende zodat we elkaar steeds nieuwe kansen geven en samen groeien in de genade van God

Amen

maandag 25 januari 2016

Met wie gaan we om?

De grote scheiding begint in het huis van God en laten we op passen met wie we om gaan want niet iedereen in het huis van God leeft in gehoorzaamheid (1 Kor. 5:6-13)

2 Timoteüs 3:1-5

1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn (voor allen die de begeerten van de jeugd mijden en streven naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede en de Heer met een zuiver hart aanroepen – 2 Tim. 3:22).
(de reden hiervoor is als volgt:)
2 (vele) Mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant.
Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.
3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten
4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God,
5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.
Keer je af van zulke mensen.

Zij die de Heer met een zuiver hart aanroepen zullen deze dingen vermijden en tegen de stroom in gaan door:
- Het belang van de ander hoger te achten dan het eigen belang
- Vrijgevig zijn en door naastenliefde gedrongen geld en bezit te delen met wie minder hebben
- Ze zullen zich afhankelijk opstellen van de Heer
- Ze zullen nederig zijn en zich niet boven anderen verheffen
- Ze zullen God eren
- Ze zullen eerbied tonen voor hun ouders
- Ze zullen dankbaar zijn
- Ze zullen er naar streven om heilig te zijn zoals God heilig is
- Ze zullen barmhartig zijn
- Ze zullen vol vergeving zijn
- Ze zullen met respect en fijngevoeligheid positief over anderen spreken
- Ze zullen zichzelf beheersen
- Ze zullen liefdevol zijn
- Ze zullen leven al goed doende
- Ze zullen betrouwbaar zijn
- Ze zullen wijs en voorzichtig zijn in hoe ze leven
- Ze zullen in het licht van Christus wandelen
- Ze zullen het genot minder liefhebben dan God

Ze zullen oprecht en authentiek er naar streven om in gehoorzaamheid aan God te leven en zo zijn kracht temidden van hun zwakheid ervaren

Ga met zulke mensen om!!!